Lekarze

 • - Paweł Gałkowski
  specjalista chorób dziecięcych
  specjalista medycyny rodzinnej
 • - Aneta Kupczak - Stasiewicz
  specjalista medycyny rodzinnej
 • - Elwira Ścibisz - Kucharska
  specjalista chorób wewnętrznych


Aktualności

Zmiany w harmonogramie przyjęć:

W dniach 16.06. - 01.07. dr Kupczak - Stasiewicz nie przyjmuje

Zmiany przyjęć lekarzy:

28.06.
Dr Gałkowski 11:00 - 13:00 A
Dr Ścibisz - Kucharska 13:00 - 18:00

29.06.
Dr Ścibisz - Kucharska 8:00 - 13:00
Dr Gałkowski 15:00- 18:00

30.06.
Dr Gałkowski - 8:30 - 14:00
Dr Ścibisz - Kucharska 17:00 - 18:00 (tylko dorośli w nagłych przypadkach)

01.07.
Dr Ścibisz - Kucharska 8:00 - 12:00 A
12:30 - 13:30 W
Dr Gałkowski 15:30 - 18:00 A

 

*** 

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie:

Informujemy, że limit bezpłatnych szczepionek przeciw grypie dla seniorów oraz osób przewlekle chorych do lat 18 został wyczerpany.

***

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie, finansowane przez Miasto Częstochowa

 - dla dzieci, uczęszczających do przedszkoli

 - dla osób po 65 roku życia

 - dla dzieci chorych przewlekle do 18 roku życia

Wirus grypy powoduje w Polsce od kilkuset tysięcy do kilku milionów infekcji dróg oddechowych rocznie, głównie w sezonie jesienno - zimowym. Skomplikowana budowa wirusa sprzyja jego znacznej zmienności i utrudnia organizmowi człowieka wytworzenie skutecznej odporności. Pojawianie się co kilka lat nowych, agresywnych mutacji skutkuje zwiększoną ilością zachorowań i powikłań. Powikłania to najczęściej zapalenie oskrzeli, płuc,  zatok przynosowych, ucha środkowego czy mięśnia sercowego. Powikłania występują głównie u dzieci do 5 roku życia, u osób chorych przewlekle lub starszych. W Polsce wirus grypy jest odpowiedzialny za ok. 1000 zgonów rocznie, to więcej niż powodują wszystkie pozostałe choroby zakaźne. Światowa Organizacja Zdrowia od wielu lat rekomenduje masowe szczepienia przeciw grypie jako najlepszy sposób na ograniczenie negatywnych skutków tej choroby. Najważniejsze są szczepienia dla osób narażonych na powikłania. W USA szczepi się ok. 70% populacji, w krajach Europy Zachodniej 30 – 40%.

***

Pneumokoki (Streptococcus pneumoniae )  to bakterie powodujące szereg ciężkich infekcji, między innymi zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych, zapalenia płuc i posocznice. Są bardzo inwazyjne, łatwo przekraczają bariery tkankowe i dokonują znacznych zniszczeń w zaatakowanych narządach. Na świecie powodują ok. miliona zgonów rocznie. Najgroźniejsze są dla niemowląt i małych dzieci.

***

Przychodnia Północ współpracuje z testDNA sp. z o.o pobierając materiał do badań genetycznych (ustalanie ojcostwa dla Sądu i w celach prywatnych, wczesne wykrywanie chorób wrodzonych).