Nasi lekarze:

 • - Paweł Gałkowski
  specjalista chorób dziecięcych
  specjalista medycyny rodzinnej
 • - Elwira Ścibisz - Kucharska
  specjalista chorób wewnętrznych
 • - Ewa Grzybowska
  specjalista neonatolog
  lekarz pediatra
 • - Sabina Mówińska - Korbela
  specjalista chorób wewnętrznych
 • - Olga Michoń
  specjalista chorób dziecięcych
  specjalista hematologii i onkologii dziecięcej
PROJEKTY I
PROGRAMY
DOKUMENTY
DO POBRANIA
Godziny przyjęć
pon-pt 8:00-18:00
HARMONOGRAM PRACY
POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ
MATERIAŁ DO BADAŃ
LABORATORYJNYCH

Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy

W Przychodni Północ realizowano PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU II U MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ZESPOŁEM METABOLICZNYM NA LATA 2017-2021.

Program przeznaczony był dla mieszkańców Częstochowy, urodzonych w latach 1959-1979, zaniepokojonych swoim stanem zdrowia, a w szczególności nadwagą.

W ramach programu przewidziane były konsultacje lekarskie, pomiary antropometryczne, analizy laboratoryjne i możliwość udziału w warsztatach z dietetykiem.

Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy - 2020

W Przychodni Północ był realizowany PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU II U MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ZESPOŁEM METABOLICZNYM NA LATA 2017-2021.

Program przeznaczony dla mieszkańców Częstochowy, urodzonych w latach 1960-1980, zaniepokojonych swoim stanem zdrowia, a w szczególności nadwagą.

W ramach programu realizowane były konsultacje lekarskie, pomiary antropometryczne, analizy laboratoryjne i możliwość udziału w warsztatach z dietetykiem.

Program zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

Przychodnia Północ realizowała finansowane przez Miasto Częstochowa działania zapobiegające wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Mieszkańcy Częstochowy, zaniepokojeni możliwością zakażenia, mogli zgłaszać się na pobranie krwi w celu oceny odporności.

Więcej informacji o programie na stronie Urzędu Miasta Częstochowy: link

Informacje na temat zachorowalności oraz zakażeń na stronie WSSE w Katowicach: link

Program zapobiegania WZWA

Wirusowe zapalenie wątroby typu A to nadal groźna choroba. Szczyt zachorowań przypada zwykle późnym latem.

Przychodnia Północ realiziwała finansowane przez Miasto Częstochowa działania zapobiegające wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.

Mieszkańcy Częstochowy, zaniepokojeni możliwością zakażenia, mogli zgłaszać się na pobranie krwi w celu oceny odporności. Program był kontynuacją poprzedniej edycji. Osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki w ramach miejskiego Programu Zapobiegania WZWA, miały możliwość przyjęcia drugiej dawki szczepionki. Każda zainteresowana osoba mogła także rozpocząć cykl szczepień.

Program szczepień przeciw grypie

Przychodnia Północ koordynowała wykonanie programu:

"SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY Z GRUP SZCZEGÓLNEGO RYZYKA NA LATA 2014-2018"

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie, finansowane przez Miasto Częstochowa

 - dla dzieci, uczęszczających do przedszkoli

 - dla osób po 65 roku życia

 - dla dzieci chorych przewlekle do 18 roku życia

Wirus grypy powoduje w Polsce od kilkuset tysięcy do kilku milionów infekcji dróg oddechowych rocznie, głównie w sezonie jesienno - zimowym. Skomplikowana budowa wirusa sprzyja jego znacznej zmienności i utrudnia organizmowi człowieka wytworzenie skutecznej odporności. Pojawianie się co kilka lat nowych, agresywnych mutacji skutkuje zwiększoną ilością zachorowań i powikłań. Powikłania to najczęściej zapalenie oskrzeli, płuc, zatok przynosowych, ucha środkowego czy mięśnia sercowego. Powikłania występują głównie u dzieci do 5 roku życia, u osób chorych przewlekle lub starszych. W Polsce wirus grypy jest odpowiedzialny za ok. 1000 zgonów rocznie, to więcej niż powodują wszystkie pozostałe choroby zakaźne. Światowa Organizacja Zdrowia od wielu lat rekomenduje masowe szczepienia przeciw grypie jako najlepszy sposób na ograniczenie negatywnych skutków tej choroby. Najważniejsze są szczepienia dla osób narażonych na powikłania. W USA szczepi się ok. 70% populacji, w krajach Europy Zachodniej 30 – 40%.