Nasi lekarze:

 • - Paweł Gałkowski
  specjalista chorób dziecięcych
  specjalista medycyny rodzinnej
 • - Elwira Ścibisz - Kucharska
  specjalista chorób wewnętrznych
 • - Ewa Grzybowska
  specjalista neonatolog
  lekarz pediatra
 • - Sabina Mówińska - Korbela
  specjalista chorób wewnętrznych
 • - Olga Michoń
  specjalista chorób dziecięcych
  specjalista hematologii i onkologii dziecięcej
PROJEKTY I
PROGRAMY
DOKUMENTY
DO POBRANIA
Godziny przyjęć
pon-pt 8:00-18:00
HARMONOGRAM PRACY
POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ
MATERIAŁ DO BADAŃ
LABORATORYJNYCH

Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy

W Przychodni Północ realizowano PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU II U MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ZESPOŁEM METABOLICZNYM NA LATA 2017-2021.

Program przeznaczony był dla mieszkańców Częstochowy, urodzonych w latach 1959-1979, zaniepokojonych swoim stanem zdrowia, a w szczególności nadwagą.

W ramach programu przewidziane były konsultacje lekarskie, pomiary antropometryczne, analizy laboratoryjne i możliwość udziału w warsztatach z dietetykiem.

Program zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

Przychodnia Północ realizowała finansowane przez Miasto Częstochowa działania zapobiegające wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Mieszkańcy Częstochowy, zaniepokojeni możliwością zakażenia, mogli zgłaszać się na pobranie krwi w celu oceny odporności.

Więcej informacji o programie na stronie Urzędu Miasta Częstochowy: link

Informacje na temat zachorowalności oraz zakażeń na stronie WSSE w Katowicach: link

Program szczepień przeciw pneumokokom

Przychodnia Północ koordynowała wykonanie Programu Szczepień przeciw pneumokokom. Do szczepień rodzice mogli zgłaszać dzieci, które mieszkają w Częstochowie, ukończyły 24 miesiące i nie ukończyły 36 miesięcy.

Pneumokoki (Streptococcus pneumoniae) to bakterie powodujące szereg ciężkich infekcji, między innymi zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych, zapalenia płuc i posocznice. Są bardzo inwazyjne, łatwo przekraczają bariery tkankowe i dokonują znacznych zniszczeń w zaatakowanych narządach. Na świecie powodują około miliona zgonów rocznie. Najgroźniejsze są dla niemowląt, osób z chorobami przewlekłymi, szczególnie układu oddechowego oraz ludzi w podeszłym wieku.

Program szczepień przeciw grypie

Przychodnia Północ koordynowała wykonanie programu:

"SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY Z GRUP SZCZEGÓLNEGO RYZYKA NA LATA 2014-2018"

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie, finansowane przez Miasto Częstochowa

 - dla dzieci, uczęszczających do przedszkoli

 - dla osób po 65 roku życia

 - dla dzieci chorych przewlekle do 18 roku życia

Wirus grypy powoduje w Polsce od kilkuset tysięcy do kilku milionów infekcji dróg oddechowych rocznie, głównie w sezonie jesienno - zimowym. Skomplikowana budowa wirusa sprzyja jego znacznej zmienności i utrudnia organizmowi człowieka wytworzenie skutecznej odporności. Pojawianie się co kilka lat nowych, agresywnych mutacji skutkuje zwiększoną ilością zachorowań i powikłań. Powikłania to najczęściej zapalenie oskrzeli, płuc, zatok przynosowych, ucha środkowego czy mięśnia sercowego. Powikłania występują głównie u dzieci do 5 roku życia, u osób chorych przewlekle lub starszych. W Polsce wirus grypy jest odpowiedzialny za ok. 1000 zgonów rocznie, to więcej niż powodują wszystkie pozostałe choroby zakaźne. Światowa Organizacja Zdrowia od wielu lat rekomenduje masowe szczepienia przeciw grypie jako najlepszy sposób na ograniczenie negatywnych skutków tej choroby. Najważniejsze są szczepienia dla osób narażonych na powikłania. W USA szczepi się ok. 70% populacji, w krajach Europy Zachodniej 30 – 40%.

Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku - 2017

W Przychodni Północ realizowano PROGRAM PROFILAKTYKI DLA OSÓB “TRZECIEGO I CZWARTEGO WIEKU” - MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY - 2017.

Celem Programu było wczesne wykrycie chorób przewlekłych, zagrażających powstaniem niepełnosprawności. Wykonywane były analizy laboratoryjne krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, testy sprawności, badania ostrości wzroku i słuchu.

Do badań mogły zgłaszać się osoby urodzone w latach 1955-57, 1940-42 oraz urodzone przed 1933 rokiem. Szczegóły dostępne w pliku pod tym adresem

W ramach Programu można było również uzyskać skierowanie na zajęcia usprawniające.