Nasi lekarze:

 • - Paweł Gałkowski
  specjalista chorób dziecięcych
  specjalista medycyny rodzinnej
 • - Elwira Ścibisz - Kucharska
  specjalista chorób wewnętrznych
 • - Ewa Grzybowska
  specjalista neonatolog
  lekarz pediatra
 • - Sabina Mówińska - Korbela
  specjalista chorób wewnętrznych
 • - Andrzej Banasiak
  lekarz chorób wewnętrznych
 • - Anna Błaszczyk
  lekarz rezydent pediatrii
PROJEKTY I
PROGRAMY
DOKUMENTY
DO POBRANIA
Godziny przyjęć
pon-pt 8:00-18:00
HARMONOGRAM PRACY
POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ
MATERIAŁ DO BADAŃ
LABORATORYJNYCH

Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy

W Przychodni Północ realizowano PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU II U MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ZESPOŁEM METABOLICZNYM NA LATA 2017-2021.

Program przeznaczony był dla mieszkańców Częstochowy, urodzonych w latach 1959-1979, zaniepokojonych swoim stanem zdrowia, a w szczególności nadwagą.

W ramach programu przewidziane były konsultacje lekarskie, pomiary antropometryczne, analizy laboratoryjne i możliwość udziału w warsztatach z dietetykiem.

Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy - 2020

W Przychodni Północ był realizowany PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU II U MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ZESPOŁEM METABOLICZNYM NA LATA 2017-2021.

Program przeznaczony dla mieszkańców Częstochowy, urodzonych w latach 1960-1980, zaniepokojonych swoim stanem zdrowia, a w szczególności nadwagą.

W ramach programu realizowane były konsultacje lekarskie, pomiary antropometryczne, analizy laboratoryjne i możliwość udziału w warsztatach z dietetykiem.

Program zapobiegania WZWA

Wirusowe zapalenie wątroby typu A to nadal groźna choroba. Szczyt zachorowań przypada zwykle późnym latem.

Przychodnia Północ realiziwała finansowane przez Miasto Częstochowa działania zapobiegające wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.

Mieszkańcy Częstochowy, zaniepokojeni możliwością zakażenia, mogli zgłaszać się na pobranie krwi w celu oceny odporności. Program był kontynuacją poprzedniej edycji. Osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki w ramach miejskiego Programu Zapobiegania WZWA, miały możliwość przyjęcia drugiej dawki szczepionki. Każda zainteresowana osoba mogła także rozpocząć cykl szczepień.

Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy - 2021

W Przychodni Północ realizowany był PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU II U MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ZESPOŁEM METABOLICZNYM NA LATA 2017-2021.

Program przeznaczony dla mieszkańców Częstochowy, urodzonych w latach 1961-1981, zaniepokojonych swoim stanem zdrowia, a w szczególności nadwagą.

W ramach programu realizowane były konsultacje lekarskie, pomiary antropometryczne, analizy laboratoryjne i zapewniona była możliwość udziału w warsztatach z dietetykiem.

Program zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

Przychodnia Północ realizowała finansowane przez Miasto Częstochowa działania zapobiegające wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Mieszkańcy Częstochowy, zaniepokojeni możliwością zakażenia, mogli zgłaszać się na pobranie krwi w celu oceny odporności.

Więcej informacji o programie na stronie Urzędu Miasta Częstochowy: link

Informacje na temat zachorowalności oraz zakażeń na stronie WSSE w Katowicach: link