Nasi lekarze:

 • - Paweł Gałkowski
  specjalista chorób dziecięcych
  specjalista medycyny rodzinnej
 • - Elwira Ścibisz - Kucharska
  specjalista chorób wewnętrznych
 • - Ewa Grzybowska
  specjalista neonatolog
  lekarz pediatra
 • - Sabina Mówińska - Korbela
  specjalista chorób wewnętrznych
 • - Olga Michoń
  specjalista chorób dziecięcych
  specjalista hematologii i onkologii dziecięcej
PROJEKTY I
PROGRAMY
DOKUMENTY
DO POBRANIA
Godziny przyjęć
pon-pt 8:00-18:00
HARMONOGRAM PRACY
POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ
MATERIAŁ DO BADAŃ
LABORATORYJNYCH

Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku - 2019

W Przychodni Północ realizowano PROGRAM PROFILAKTYKI  DLA OSÓB  “TRZECIEGO I CZWARTEGO WIEKU” - MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016 – 2020.

Program przeznaczony był dla mieszkańców Częstochowy, urodzonych w latach 1957-1959, 1942-1944 oraz przed 1935r.

W ramach programu przewidziane były konsultacje lekarskie, orientacyjne badanie wzroku i słuchu, test sprawności, pomiary antropometryczne, analizy laboratoryjne. Istniała także możliwość udziału w zajęciach rehabilitacyjnych.