Nasi lekarze:

 • - Paweł Gałkowski
  specjalista chorób dziecięcych
  specjalista medycyny rodzinnej
 • - Elwira Ścibisz - Kucharska
  specjalista chorób wewnętrznych
 • - Ewa Grzybowska
  specjalista neonatolog
  lekarz pediatra
 • - Sabina Mówińska - Korbela
  specjalista chorób wewnętrznych
 • - Olga Michoń
  specjalista chorób dziecięcych
  specjalista hematologii i onkologii dziecięcej
PROJEKTY I
PROGRAMY
DOKUMENTY
DO POBRANIA
Godziny przyjęć
pon-pt 8:00-18:00
HARMONOGRAM PRACY
POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ
MATERIAŁ DO BADAŃ
LABORATORYJNYCH

Badania laboratoryjne

Materiał do badań laboratoryjnych pobiera się:

Wtorek 7:00 - 8:00

Czwartek 7:00 - 8:00

Piątek 7:00 - 8:00


Wierzchowisko:

Środa 7:40 - 8:00

 

Wyniki badań laboratoryjnych podstawowych dostarczane są z dnia na dzień, pozostałe (niezależne od poradni) zgodnie z harmonogramem laboratorium.

Informujemy Szanownych Pacjentów, że nie wydajemy wyników badań.

Wyniki badań, po uprzedniej konsultacji wydaje tylko lekarz. Pacjent ma prawo do wykonania na swój koszt kopii wyników.

Na pobranie materiału do badań pacjent zgłasza się na czczo w dniach i w godzinach pobrań.

Mocz do badania należy przynieść w pojemniku zakupionym w aptece, podpisanym imieniem i nazwiskiem. Dostarczony w innych pojemnikach nie będzie przyjmowany.

W poradni jest pobierany również materiał do badań komercyjnych. Wyniki tych badań są wydawane pacjentowi. Czas oczekiwania na wyniki jak wyżej.

Prosimy o odbiór wyników badań komercyjnych w wyznaczonych terminach. Wyniki nieodebrane przechowywane będą w poradni przez okres 3 miesięcy, po tym terminie zostaną usunięte.

Badania RTG wykonywane są w zakładzie RTG przy ul. Kościuszki 9a. Wyniki badań RTG dostępne są w poradni od każdego wtorku w godzinach popołudniowych (pacjent nie otrzymuje wyników badań w zakładzie RTG).