343624494 / 660781815

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest NZOZ Przychodnia Północ sp. z o. o. z siedzibą ul. Andersa 12, 42-200 Częstochowa, tel.: 660 781 815, 34 362 44 94
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Katarzyna Macherzyńska, e-mail: kaskam16@wp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – NFZ, ZUS, laboratoria analityczne, laboratoria histopatologiczne.
 5. Dane mogą być udostępniane informatykowi współpracującemu z NZOZ Przychodnia Północ sp. z o. o. celem obsługi informatycznej.
 6. Dane będą przechowywane przez okres 20 lat zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (np. przesłanie dokumentacji medycznej do innej placówki medycznej).
 10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu danych osobowych osoby fizycznej w celu prawidłowej realizacji usługi medycznej.

Poradnia Północ
Twój kierunek ku zdrowiu

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 18

Adres

Przychodnia Północ Poradnia Medycyny Rodzinnej

Gen. Andersa 12
42-200 Częstochowa

Filia

ul. Długa 135
42-233 Wierzchowisko