343624494 / 660781815

Zostań naszym pacjentem

Podczas wszystkich konsultacji lekarskich i innych świadczeń konieczne jest posiadanie elektronicznej karty ubezpieczenia, tzw. karty chipowej, wydawanej przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ. Przed założeniem dokumentacji medycznej pacjent składa pisemne oświadczenie, kogo upoważnia do pozyskiwania informacji o stanie zdrowia i wglądu do dokumentacji.

Zasady przyjęć do poradni specjalistycznych

Do Poradni Neurologicznej i Poradni Chirurgii Ogólnej obowiązują skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Po zgłoszeniu się ze skierowaniem wyznaczany jest termin przyjęcia. Czas oczekiwania w Poradni Chirurgicznej nie przekracza kilku dni, w Poradni Neurologicznej kilku tygodni. Pacjenci ze skierowaniem z adnotacją „PILNE” przyjmowani są w najbliższym możliwym terminie.

Poradnia Medycyny Rodzinnej

Pacjenci są przyjmowani po złożeniu pisemnej deklaracji wyboru Przychodni, w tym lekarza, pielęgniarki i położnej. Po zaakceptowaniu deklaracji przez system komputerowy NFZ (czas oczekiwania kilka minut) podopieczny może korzystać ze świadczeń wszystkich pracowników Poradni.

Poradnia Medycyny Rodzinnej

Aktualnie obowiązujące deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia. Można je znaleźć pod tym linkiem.

Oświadczenie uzyskania informacji na temat stanu zdrowia chorego do pobrania tutaj.

Obowiązek informacyjny RODO do pobrania tutaj.

Przychodnia Północ
Twój kierunek ku zdrowiu

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 18

Adres

Przychodnia Północ Poradnia Medycyny Rodzinnej

Gen. Andersa 12
42-200 Częstochowa

Filia

ul. Długa 135
42-233 Wierzchowisko