343624494 / 660781815

Program Szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka – 2023

Od dnia 08.09.2023 Przychodnia Północ realizuje program szczepień przeciw grypie na rok 2023:

„SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY Z GRUP SZCZEGÓLNEGO RYZYKA NA LATA 2014-2018 – KONTYNUACJA PROGRAMU NA LATA 2019 – 2023”

Przychodnia Północ realizuje Program szczepień przeciw grypie dla osób z grup ryzyka, zameldowanych w Częstochowie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, szczepienia oferujemy dzieciom do 18 roku życia przewlekle chorym, dzieciom uczęszczajcym do częstochowskich przedszkoli i osobom w wieku od 65 do 74 lat.

Wirus grypy powoduje w Polsce od kilkuset tysięcy do kilku milionów infekcji dróg oddechowych rocznie, głównie w sezonie jesienno – zimowym. Skomplikowana budowa wirusa sprzyja jego znacznej zmienności i utrudnia organizmowi człowieka wytworzenie skutecznej odporności. Pojawianie się co kilka lat nowych, agresywnych mutacji skutkuje zwiększoną ilością zachorowań i powikłań. Powikłania to najczęściej zapalenie oskrzeli, płuc, zatok przynosowych, ucha środkowego czy mięśnia sercowego. Powikłania występują głównie u dzieci do 5 roku życia, u osób chorych przewlekle lub starszych. W Polsce wirus grypy jest odpowiedzialny za ok. 1000 zgonów rocznie. Światowa Organizacja Zdrowia od wielu lat rekomenduje masowe szczepienia przeciw grypie jako najlepszy sposób na ograniczenie negatywnych skutków tej choroby. Najważniejsze są szczepienia dla osób narażonych na powikłania. W USA szczepi się ok. 70% populacji, w krajach Europy Zachodniej 30 – 40%.

Przychodnia Północ
Twój kierunek ku zdrowiu

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 18

Adres

Przychodnia Północ Poradnia Medycyny Rodzinnej

Gen. Andersa 12
42-200 Częstochowa

Filia

ul. Długa 135
42-233 Wierzchowisko